ประวัติ อ.รุ่งนิกร

อ. รุ่งนิกร สุมงคล


ผมเรียนนิติศาสตร์ แต่พอจบมาเลือกทำงานด้าน HR ยิ่งทำก็ยิ่งสนุก งาน HR ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะพนักงานแต่ละคน คนแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำงานกับคนต้องคิดเทคนิคใหม่ๆ มากมายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะกับพนักงานแต่ละกลุ่ม พอได้เป็นผู้บริหารองค์กรผมให้ความสำคัญกับคนมาก สิ่งที่ผมอยากเห็นคือพนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและทำงานเต็มที่ตามความสามารถของตน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะเกิดสภาพ Win-Win (พนักงาน Happy กับงาน องค์กรก็ Happy การที่มีพนักงานที่มุ่มเทเต็มร้อย)


ประวัติ

กับงานที่ชอบ


ประวัติการศึกษา

มัธยม - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Mini-MBA - มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ม.ธรรมศาสตร์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : BPIT Holdings Co.,Ltd

อาจารย์พิเศษระดับ : ป.ตรี –โท; ม.ธรรมศาสตร์/ ม.เกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจหลายแห่ง : ด้านงานบริหาร/ งาน HR/ งานขาย

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด


เป็น GM "BigCola"


ประสบการณ์ทำงาน

อดีตผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อาเจไทย จำกัด

อดีตผู้จัดการทั่วไป : บริษัท รอยัลฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง

อดีตผู้อำนวยการ : บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งานด้านสังคม

อดีตกรรมการบริหารแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ (เพชรเกษม)

เป็นผู้ก่อตั้งชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ (BPM)

เพื่อสังคมสนุกและรู้สึกดี


ผลงาน

แจกขนมเด็กชาวเขา


ที่ปรึกษาภาครัฐ (บางส่วน)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) SIPA

องค์การคลังสินค้า - กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาเอกชน (บางส่วน)

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คังเซน-เคนโก จำกัด

บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด

บริษัท นารายณ์ซุปเปอร์แบค จำกัด

แบ่งปันกับเด็กๆ

เปิดหูเปิดตา


หัวข้อการบรรยาย

: การวางแผนธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยระบบ MBO – Management by Objectives
: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
: Workshop - การกำหนด KPIs ให้กับฝ่ายงานต่างๆ
: Workshop – การจัดทำระบบ Balanced Scorecard
: Workshop - การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
: การวางแผนงาน
: เทคนิคการขาย/ ยอดนักขายมืออาชีพ
: พื้นฐานการลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
: พื้นฐาน 5ส
: 5ส ขั้นสูง (การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ และเทคนิคการตรวจ 5ส)
: Workshop-การสร้างเสริมภาวะผู้นำ (Leadership)
: การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม
: Walk Rally
: Workshop – การสอนงาน
: หลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร (HR Management for Non-HR)

องค์กรที่เคยไปบรรยาย

บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด; ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด; ผลิต-ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับอัญมณี
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.มาร์ท จำกัด (ธุรกิจค้าปลีก)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี
บริษัท สมูท อี จำกัด (Smooth-E); เครื่องสำอางค์
บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน); ผลิตและจำหน่ายสแตนเลส

เพื่อสุขภาพ


เบอร์นาร์ดเพื่อนเก่า


องค์กรที่เคยไปบรรยาย

บริษัท King Pack Industrial จำกัด; ถุงพลาสติกส่งออก
บริษัท อาเซียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน); ต่อเรือ/ ซ่อมเรือเดินทะเล
บริษัท บูโรเวอร์ริทาส จำกัด – BVQI; ตรวจรับรอง ISO
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน); เคมีภัณฑ์
บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน); ธุรกิจขายตรง
บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด; ผลิตเม็ดพลาสติก
บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด; โรงงานประกอบรถยนต์
บริษัท ซี.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด; ชิ้นส่วนรถยนต์
หจก.เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า; ธุรกิจยา
บริษัท เคนดอล-แกมมาตรอน จำกัด; เครื่องมือแพทย์/ สำลี

Profile of Ajarn Rungnikorn

Ajarn Rungnikorn Sumongkol


I finished my law degree but I see myself being happy working in HR. Human Resources Management has not standard model which uniformly fit every organization because unique of each staff or generational difference of employee make them differences, so working in HR needs to identify new methods to fit with each group of employee. When I’m a top management in organization, HR is so important to me. I dream to see a “win-Win” organization that all employees are happy and try doing their best all the time in the workplace.


Personal Profile

I love this Job!!


Educational Background

High School - Udonpittayanukoon School, Udonthani, Thailand

Bachelor’s Degree - Law : Thammasat

Mini-MBA - Burapha University, Chonburi, Thailand

Master’s Degree - Labor & Welfare Development; Thammasat University, Thailand


Current Position

Managing Director : BPIT Holdings Co.,Ltd

Part-time Lecturer for Bachelor’s degree and Master’s degree: Thammasat University/ Kasetsart University – Thailand

Freelance Consultant : to both private and public sectors with focus on management, HR and sales

BPIT Holdings Co.,Ltd


GM "BigCola"


Work Experience

Ex-General Manager : Ajethai Co.,Ltd

Ex-General Manager : Royal Food Service (Thailand) Co.,Ltd

Ex-Executive Director & Human Resources : Surapon Foods Public Co.,Ltd

Director : Surapon Foods Public Co.,Ltd

Social Services

Former : A member of Labor Management Committee – The Federation of Thai Industries

The founder of Modern Personnel Club (area of Petchakasem Road, BKK)

The founder of Bangkok Personnel Club (BPM)

Charity (Salakpra Wildlife Sanctuary; Karnchanaburi – Thailand)


Portfolio

Charity (tribal children; Uthaithani)


Consulting Experience : State Enterprise

Liquor Distillery Organization : Excise Department

Software Industry Promotion Agency (Public Organization) – Thailand : SiPA

Public Warehouse Organization; The Ministry of Commerce - Thailand

Consulting Experience : Private Enterprise

TIPCO Foods Public Co.,Ltd

Kangzen Kenko Co.,Ltd

NIFCO (Thailand) Co.,Ltd

Bangkok Glass Public Co.,Ltd

Sahadharawat Co.,Ltd

Narai Superbag Co.,Ltd

Sharing Foods with children


Travelling


Training Instructor Experience

: Creating Corporate Strategic Plan
: Workshop – Setting KPIs
: Workshop – Setting Balanced Scorecard for managing Firm’s Performance
: Workshop – Making Action Plan
: Creating an Effective Business Plan base on MBO Concept (Management by Objectives)
: Effective Planning
: Selling Technique/ Professional Salesman
: Basic Costs Reduction in Factory
: 5S
: Advance 5S (create 5S standard for all working areas and 5S audit processes)
: Workshop – Enhance Leadership Skills
: Team Building by Group Activities
: Walk Rally
: Workshop – Professional Coaching
: HR Management for Non-HR Manager

Lists of some Clients

Senior Aerospace (Thailand) Co.,Ltd; aerospace components manufacturer
Shining Gold Co.,Ltd; jewelry manufacturer
The Siam Cement Group (SCG)
PTT Mart Co.,Ltd (Retailer)
Electricity Generating Authority of Thailand - EGAT
Thai Airways Public Co.,Ltd
Disit Thani Hotel Group
Smooth-E Co.,Ltd ; cosmetics
Professional Salesman Course for Nationwide Isuzu Dealers
T.C. Union Global Public Co.,Ltd
Daikin Airconditioning (Thailand) Co.,Ltd
Thai-German Products Public Co.,Ltd; stainless steel fabrication

My favorite game “Bball”!!!


With my long-lost friend “Bernard”


Lists of some Clients

King Pack Industrial Co.,Ltd; plastic bag manufacturer
Asian Marine Services Public Co.,Ltd; shipbuilding, ship repair
Bureau Veritas Thailand Co.,Ltd – BVQI; conformity assessment and certification services
Tuntex Petrochemicals (Thailand) Public Co.,Ltd
Dreamteam (Thailand) Public Co.,Ltd; MLM Business
Riken (Thailand) Co.,Ltd; PVC Compound manufacturer
MCC Sitthiphol Co.,Ltd; car assembly
C.C. Auto Parts Co.,Ltd
Greater Pharma Co.,Ltd; pharmaceutical manufacturer
Kendall-Grammatron Co.,Ltd; physicians’ & surgeons’ equipment & supplies manufacturer