ประวัติบริษัท บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด

Company Overview BPIT Holdings Co.,Ltd

BPIT Holdings Co.,Ltd

BPIT was founded on May 1, 1999; we are a full services firm in HR Management customized to meet the needs of each individual client. Our professional team uses their in-depth knowledge of a wide range of industries to deliver the services of;

: Recruitment Service

: Staff & Labor Outsourcing

: Payroll Outsourcing

: In-House Training

: HR & Business Consluting

: ThaiHRonline Club

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด (BPIT)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 โดยอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล ซึ่งในระยะแรก บริษัทฯ เน้นให้บริการเฉพาะงานฝึกอบรมเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขยายธุรกิจ เพิ่มบริการอีกหลายด้าน

BPIT เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน HR แบบครบวงจรด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพที่ชำนาญเฉพาะด้าน จากการที่เรามีบริการงาน HR ครบทุกด้านทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรายได้ ซึ่งบริการของเรามีีดังนี้

: บริการสรรหาพนักงานประจำ (Recruitment)

: บริการเอ้าซอร์สพนักงานและแรงงานในโรงงาน

: บริการจัดทำเงินเดือน

: บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)

: บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและธุรกิจ

: ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ ออนไลน์


Mission

BPIT is experiencing rapid growth due to the acceptance of our service offerings in the market. As of the latest update of our client database, we serve >300 organizations in Thailand and we aim to expand our operation to Asian Region soon.

One of the reasons for our rapid growth is we are the best to offer services with fast-cheap-accuracy and easy n an entire changing world. Let us to give you a proposal showing a comparison of your current expenses VS the fees for one service of BPIT Holdings’service offering, it is likely you will see we offer more valuable services at no additional cost. For any further information, you can contact our professional teams


พันธกิจ

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด นับเป็นบริษัทที่เติบโตรวดเร็วมากแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการยอมรับในคุณภาพบริการ ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าในไทยใช้บริการของเรามากกว่า 300 องค์กร มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และเรามีแผนที่จะขยายงานไปให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไม่ช้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่อุตสาหกรรมบริการของไทยสามารถก้าวไกลไปต่างประเทศได้

ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเติบโตได้รวดเร็ว ก็เพราะ BPIT ให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยความรวดเร็ว-ค่าบริการที่ถูก-คุณภาพบริการที่ดี และสะดวกในการเรียกใช้งาน ท่านสามารถติดต่อให้เราเสนอราคาบริการได้ตลอดเวลา อาจจะเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ท่านใช้บริการอยู่ แล้วท่านจะเห็นว่าเราสามารถเสนอการบริการที่คุ้มค่าได้มากกว่า