บริการจัดทำเงินเดือน

Payroll Outsourcing

: BPIT Holdings Co.,Ltd

รับจัดทำเงินเดือนให้กับบริษัทลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ซึ่งครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน (จ่ายเงินให้พนักงานในนาม BPIT เสมือนพนักงานเป็นของเรา หรือจ่ายเงินในนามของลูกค้า)/ จัดทำประกันสังคม/ ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

: BPIT Holdings Co.,Ltd

BPIT is a holistic payroll outsourcing company covering payroll processing (pay under BPIT’s name or pay under Client’s name), social security, income tax and benefits administration which offers an accuracy and stability service. We can provide you any kind of report related to salary payment that you may need.


: Why us?

: Cheaper Fee while maintaining international standard processes and quality
: Saving costs (e.g. avoid high overheads personnel with employing a dedicated specialist in-house)
: Delegating responsibility for keeping abreast with complex and changing employment legislation
: Improving disaster recovery
: Accessing better management reports
: Available time to concentrate on your core activities which impact direct to your business results

: จุดเด่นของเรา

: ค่าบริการที่ถูกกว่า แต่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
: ลดต้นทุนในการดำเนินงาน (เช่น ไม่ต้องจ้างพนักงานทำเงินเดือนเองซึ่งค่าจ้างต้องปรับเพิ่มทุกปี/ ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเงินเดือน เป็นต้น)
: กระจายภาระงานตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทผู้ว่าจ้างต้องปฎิบัติตาม ที่นับวันจะซับซ้อนมากขึ้น
: เรามีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายให้ลูกค้าด้วยระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองที่ดีเยี่ยม
: เรามีบริการทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการบริหารงาน
: การจัดทำเงินเดือนเป็นงานประจำที่ใช้ทักษะไม่สูง หากท่านยกภาระงานนี้ให้เราดำเนินการแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านจะมีเวลาไปทำงานที่สำคัญกว่าที่จะส่งผลให้ธุรกิจดีขึ้นได้

ทำสัญญาว่าจ้าง

เจรจารายละเอียดของงานและเงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการให้เราทำให้ เพื่อกำหนดเป็นรายละเอียดในสัญญาบริการ

การสำรวจรายละเอียดเบื้องต้นของลูกค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไม่ผิดพลาด (เช่น รายละเอียดของธุรกิจลูกค้า/ รวบรวมรายละเอียดของความต้องการต่างๆ/ ขั้นตอนในการทำเงินเดือนปัจจุบัน/ รายงานต่างๆ ที่ทำอยู ณ ปัจจุบัน/ ปัญหาของงานทำเงินเดือนที่มี/ ระดับความคาดหวังของลูกค้าจากการใช้บริการทำเงินเดือนของเรา)

การกำหนดวิธีการทำงาน

หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้าแล้ว เราจะทำการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการทำเงินเดือนที่เหมาะสมกับลูกค้า และอาจจะมีข้อแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการทำงานในส่วนนี้ด้วย

เริ่มให้บริการทำเงินเดือน

จากประสบการณ์ของเรา เราสามารถจะทำให้การถ่ายโอนงานทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จากพนักงานของลูกค้ามาให้พนักงานของ BPIT ดำเนินการแทนได้อย่างราบรื่น แม้จะมีปัญหาบ้างหากรายละเอียดมาก แต่ก็จะเป็นเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

รักษามาตรฐานการบริการ

ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อตรงกับหัวหน้าทีมทำเงินเดือนของเราได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ย่างรวดเร็ว

กรุงเทพและปริมณฑล; กรุณาติดต่อ

คุณโสภิดา

มือถือ (081) 510 – 8853
สำนักงานโทร (02) 434 3195 – 7
E-mail; sopida_s@bpit.co.th

พัทยา; กรุณาติดต่อ

คุณอรอุมา

มือถือ (087) 080 – 9101
E-mail; on-uma_s@bpit.co.th

ชลบุรี; กรุณาติดต่อ

คุณนิรมล

มือถือ (098) 978 – 7178
สำนักงานโทร (038) 458 925 – 7
E-mail; niramol_p@bpit.co.th

Contract

it’s vital that there is a contract and service level agreement in place

Pre-search discussion

to recognize client’s needs (e.g. client’s business & culture/ specific requirements/ current payroll procedures/ reports/ problems/ expectations)

Research

to find the best payroll procedure which suit to the needs of client and advise regarding on any process improvement & cost saving

Start Up

this is the tactical aspect of moving responsibility for managing payroll from the original in-house professional to BPIT that it should be minimal disruption to routine during this process

Maintain the ongoing relationship

we give you the ability to contact our payroll team leader all time for possible problemsว

Bangkok Branch : Please Contact

Khun Sopida

Mobile : +66 (81) 510 8853
Office : +66 (2) 434 3195 – 7
E-mail : sopida_s@bpit.co.th

Pattaya Branch : Please Contact

Khun On-uma

Mobile : +66 (87) 080 – 9101
E-mail : on-uma_s@bpit.co.th

Chonburi : Please Contact

Khun Niramol

Mobile : +66 (98) 978 – 7178
Office : +66(38) 458 925 – 7
E-mail : niramol_p@bpit.co.th